Галерия

default

Редки видове птици

Charadrius mongolus, 28 August 2011, Шабленска тузла, сн. Даниел Митев
Charadrius mongolus, 28 August 2011, Шабленска тузла, сн. Даниел Митев
Белобуза гъска (Branta leucopsis), 10 февруари 2012, житни посеви, северно от с.Тюленово, общ. Шабла, сн. Младен Василев
Белобуза гъска (Branta leucopsis), 10 февруари 2012, житни посеви, северно от с.Тюленово, общ. Шабла, сн. Младен Василев
Белобуза гъска (Branta leucopsis), 10 февруари 2012, житни посеви, северно от с.Тюленово, общ. Шабла, сн. Младен Василев
Белобуза гъска (Branta leucopsis), 10 февруари 2012, житни посеви, северно от с.Тюленово, общ. Шабла, сн. Младен Василев
Трипръста чайка (Rissa tridactyla), 30 декември 2012, яз.Овчарица, сн. Георги Герджиков
Трипръста чайка (Rissa tridactyla), 30 декември 2012, яз.Овчарица, сн. Георги Герджиков
Трипръста чайка (Rissa tridactyla), 30 декември 2012, яз.Овчарица, сн. Георги Герджиков
Трипръста чайка (Rissa tridactyla), 30 декември 2012, яз.Овчарица, сн. Георги Герджиков
Рифова чапла (Egretta gularis) с малка бяла чапла (Egretta garzetta), 30 май 2013, Атанасовско езеро, сн. Младен Василев
Рифова чапла (Egretta gularis) с малка бяла чапла (Egretta garzetta), 30 май 2013, Атанасовско езеро, сн. Младен Василев
Зелен пчелояд (Merops persicus), 21 май 2009, степите при с. Св.Никола, общ.Каварна, сн. Симеон Гигов
Зелен пчелояд (Merops persicus), 21 май 2009, степите при с. Св.Никола, общ.Каварна, сн. Симеон Гигов
Emberiza caesia, 25 април 2012, с. Поточница, общ.Крумовград, сн. Янош Ола
Emberiza caesia, 25 април 2012, с. Поточница, общ.Крумовград, сн. Янош Ола
Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius), 6 ноември 2014, морето при Шабленска тузла, сн. Даниел Митев
Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius), 6 ноември 2014, морето при Шабленска тузла, сн. Даниел Митев
Lanius isabellinus, 28 септември 2014, Дуранкулашко езеро, сн.Даниел Митев
Lanius isabellinus, 28 септември 2014, Дуранкулашко езеро, сн.Даниел Митев
Жълтоклюно конопарче (Linnaria flavirostris brevirostris), 5 април 2013, край шосето м/у с. Св.Никола и с.Камен бряг, общ.Каварна, сн. Павел Симеонов
Жълтоклюно конопарче (Linnaria flavirostris brevirostris), 5 април 2013, край шосето м/у с. Св.Никола и с.Камен бряг, общ.Каварна, сн. Павел Симеонов
Кралчев певец (Phylloscopus proregulus), 18 октомври 2015, край Дуранкулашко езеро, сн. Павел Симеонов
Кралчев певец (Phylloscopus proregulus), 18 октомври 2015, край Дуранкулашко езеро, сн. Павел Симеонов
Червеночело канарче (Serinus pusillus), 30 април 2013, нос Калиакра, сн. Павел Симеонов
Червеночело канарче (Serinus pusillus), 30 април 2013, нос Калиакра, сн. Павел Симеонов
Жълтоклюно конопарче (Linaria flavirostris), 4 декември 2015, нос Калиакра, сн. Павел Симеонов
Жълтоклюно конопарче (Linaria flavirostris), 4 декември 2015, нос Калиакра, сн. Павел Симеонов
Белогуша овесарка (Emberiza rustica), 14 октомври 2017, м-т Пода, Бургас, сн. Димитър Русев
Белогуша овесарка (Emberiza rustica), 14 октомври 2017, м-т Пода, Бургас, сн. Димитър Русев
Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus), 05.05.1997 г., с. Равно поле, обл. София, снимка: Борис Николов
Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus), 05.05.1997 г., с. Равно поле, обл. София, снимка: Борис Николов
Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus), 05.05.1997 г., с. Равно поле, обл. София, снимка: Борис Николов
Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus), 05.05.1997 г., с. Равно поле, обл. София, снимка: Борис Николов