Документи

default

Актуален списък на птиците

От 2009 г. насам Българският национален комитет по редките видове птици (BUNARCO) публикува актуален "Списък на птиците, установени в България"

Предлаганият списък съдържа научните, българските и английските имена на птиците, установени в България. Направен е критичен преглед на всички видове, наблюдавани на територията на страната от 1880 г. до датата на публикуване на списъка. Представена е информация за съвременния статус на всеки вид.

Националният списък включва видовете, установени със сигурност в България, вкл. категория А, категория В и категория С.  Видовете от категориите D и Е не се включват в националния списък на птиците.

Списък на видовете птици, установени в България към 31.12.2014 г. 692.78 KB (pdf) Свали
Списък на видовете птици, установени в България към 31.12.2008 г. 318.04 KB (pdf) Свали

Доклади

Доклад 1 - за първите 10 наблюдения на всички редки видове птици в България към 31 декември 2019 г. и за първо установено гнездене в България на някои от редките видове. 550.42 KB (pdf) Свали