Изпрати наблюдение

default

Изпратете материал

Всеки, който желае да внесе за разглеждане в Комитета свое наблюдение за рядък или необичаен вид, е необходимо да попълни и внесе стандартен формуляр за наблюдение, който заедно с другата доказателствена документация (снимки, рисунки, видео и др.) се изпращат по пощата или по електронен път на адресите ни за контакти.
Form for a record of a new/uncommon species of bird or bird species of special interest in Bulgaria 40.5 KB (doc) Свали
Формуляр за наблюдение на нов вид, рядка или необикновена птица в България 44.5 KB (doc) Свали
Качи
Можете да изберете максимум 12 файла. Общият размер на всички файлове не трябва да надхвърля 25MB!
0/12
0/25 MB