Нови наблюдения

default
Черен лешояд (Aegypius monachus) край гнездото в Понор планина.

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Дата 21.08.2022

Второ успешно гнездене на черен лешояд (Aegypius monachus) в България след десетилетия отсъствие от гнездящата орнитофауна.
Гнезденето е установено в Понор планина (СЗ България), като малкото е напуснало гнездото на 12.08.2022 г.