Нови наблюдения

default
Трипръста чайка (Rissa tridactyla), сн: Михаил Илиев

Трипръста чайка (Rissa tridactyla)

Дата 28.12.2020

На 22 ноември и по късно 23 декември 2020 г., най вероятно една и съща птица в 1-во зимно оперение е била наблюдавана в резерват Сребърна от Михаил Илиев, Йордан Куцаров и други любители орнитолози.