Нови наблюдения

default
Белоопашати калугерици (Vanellus leucurus), снимка: Павел Симеонов

Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus)

Дата 23.04.2022

Група от 6 белоопашати калугерици (Vanellus leucurus), наблюдавани на 23.04.2022 г. от Павел Симеонов в Шабленската тузла, Приморска Добруджа, Това е 9-то наблюдение на вида за България.