Нови наблюдения

default
Сонограма на запис на обаждане на алтайски певец (Phylloscopus humei), 04.10.2023 г., района на Хижа Алеко, Витоша.

Алтайски певец (Phylloscopus humei)

Дата 04.10.2023

Един индивид (възрастен), в района на Хижа Алеко, Витоша, 04.10.2023 г., наблюдаван от Леонора Щъркова. Птицата е определена по сонограма. 4-то наблюдение за България.