Нови наблюдения

default
Биволска чапла (Bubulcus ibis), 11.07.2021, снимка: Любомир Профиров

Биволска чапла (Bubulcus ibis)

Дата 11.07.2021

Първо сигурно гнездене на биволска чапла бе доказано от Георги Герджиков, Йордан Василев и Любомир Профиров на рибарници Труд, обл. Пловдив. Две двойки загнездиха в смесената чаплова колония в края на май 2021 г. На 16 юни бе наблюдавано 1 малко в едно от гнездата, а на 18 юни и 2 малки във второто. На 11 юли малките са вече почти напълно оперени и ходят по клоните около гнездото.