Нови наблюдения

default
Средиземноморска чайка (Ichthyaetus audouinii), 26.04.2023, яз. Мрамор, Софийско

Средиземноморска чайка (Ichthyaetus audouinii)

Дата 26.04.2023

Един възрастен индивид, яз. Мрамор, Софийско, 26.04.2023, наблюдаван от Димитър Димитров, Ади Кунева и Живко Градинаров. Пето наблюдение на вида в България, трето документирано и първо на птица във вътрешността.