Нови наблюдения

default
Малко черноглаво коприварче (Curruca melanocephala), 07.12.2015 г., с. Първенец, Пловдивско. Снимка: Калин Велев

Малко черноглаво коприварче (Curruca melanocephala)

Дата 21.02.2023

На 07.12.2015 г. край с. Първенец, Пловдивско са наблюдавани две птици (възрастни женска и мъжка) на малкото черноглаво коприварче (Curruca melanocephala). Това е първото документирано и съобщено зимуване на вида в България. След посочените  наблюдения, различни по възраст и пол индивиди са наблюдавани в същия район през почти всички следващи зими (ноември – февруари), като последното му установяване там е на 21.02.2023 г. на две пеещи мъжки и една женска птици в гнездови биотоп, при посещение за потвърждаване на находището от Любомир Профиров и Калин Велев.
През този период, отделни зимуващи птици са регистрирани и в други части на страната – местността Рупите, около нос Калиакра и Бесапарските ридове.
Тези данни се приемат като основание за допълване на статуса на малкото черноглаво коприварче (Curruca melanocephala) и като зимуващ вид за България.