Нови наблюдения

default
Сонограма с обаждане на кралчев певец (Phylloscopus proregulus)

Кралчев певец (Phylloscopus proregulus)

Дата 08.11.2022

На 08.11.2022 г., Георги Камов наблюдава и записва на видео птица с белезите на кралчев певец (Phylloscopus proregulus) в района на Боянското блато, гр. София.
Направената сонограма доказва вида.
Това е 14-то наблюдение на кралчев певец (Phylloscopus proregulus) за страната.