Нови наблюдения

default
Жълтовежд певец (Phylloscopus inornatus)

Жълтовежд певец (Phylloscopus inornatus)

Дата 05.10.2020

На 5 октомври 2020 г. два възрастни жълтовежди певци (Phylloscopus inornatus) са наблюдавани, а една от птиците и заснета от Янко Янков в полезащитен пояс край с. Горун , обл. Добрич. Това е 4-то наблюдение на вида за България.