Нови наблюдения

default
Vanellus leucurus, 05 May 1997, photo: Boris Nikolov

Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus)

Дата 05.05.1997

На 04 и 05 май 1997 г Иван Христов, Борис Николов и др. орнитолози наблюдават 1 възрастна Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus) във влажните зони край с. Равно поле, обл. София. Това е първо наблюдение на вида за България.