Нови наблюдения

default
Bucanetes githagineus, 14 May 2020, photo Dimiter Georgiev

Червеноклюна чинка (Bucanetes githagineus) (второ наблюдение)

Дата 14.05.2020

На 14 най 2020 г. Димитър Георгиев между 18.50 и 20.00 наблюдава един мъжки от вида червеноклюна чинка (Bucanetes githagineus) в района на н. Шабла, обл. Добрич.
Птицата се храни в тревистата степна растителност около морския бряг и при безпокойство отлита до крайбрежните скали.