Нови наблюдения

default
Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos), с. Брестник, Пловдивско, 12.02.2023 г. Снимка: Петя Сърбинска.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos)

Дата 12.02.2023

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos). Шестото наблюдение на вида за България (възрастна мъжка) беше направено и документирано от Петя Сърбинска в близост до ято от жълти овесарки край с. Брестник, Пловдивска област, на 12 февруари 2023 г.