Нови наблюдения

Малка овесарка (Emberiza pusilla)

17.04.2017

На 12 април 2017 г. Ралица Георгиева, Владимир Младенов и Audun Brekke наблюдават един възрастен мъжки екз. в района на гр.Ахтопол, обл. Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (трето наблюдение)

10.02.2017

На 06 февруари 2017 г. Людмил Стоянов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на гр. Костинброд, обл. София.

Жълтоклюн гмуркач /Gavia adamsii/ (първо наблюдение)

03.01.2017

На 23.12.2016 г. Атанас Грозданов с група от Клуб СКОРЕЦ към БФ на Софийски Университет наблюдават един млад екз. в първо зимно оперение на яз. Огняново, източно от гр. София. Наблюдението и видът са потвърдени на 24.12.2016 г. от Борис Николов (Природонаучен музей - София) и Атанас Грозданов (БФ на СУ).

Пъстроопашатo шаварче (Cisticola juncidis) (първо документирано наблюдение)

22.09.2016

На 22 септември 2016 г. Kees de Leeuw, Geert Custers и Hans-Peter Uebelgünn (Холандия) наблюдават и фотографират 1 екз. от този вид в източната част на Атанасовоско езеро, в района на гр. Бургас.

Малка гургулица (Streptopelia senegalensis)

01.08.2016

На 27 март, 28 март и 01 април 2016 г. Крис Дей (Chris Day) наблюдава 1 възрастен екз., който посещава хранилката за птици, поставена в двора на къщата му в гр. Бяла, Варненска област, за около 10-15 мин. всеки път. На 2 април две възрастни птици посещават хранилката, отново за около 15 мин. От тогава насам птиците почти всеки ден идват да се хранят на хранилката, поединично или заедно. Това е първо документирано със снимков материал наблюдение на вида в България. Засега надделява мнениенто, че това са диви птици.

Рифова чапла (Egretta gularis)

06.06.2016

На 15 май 2016 г. Даниел Митев и Steve Grimwade наблюдават една птица в Атанасовско езеро. Впоследствие, до 27 май 2016, включително, птицата е наблюдавана от голям брой орнитолози на различни места в Атанасовско езеро.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341