Нови наблюдения

Зеленикав певец (Phylloscopus trochiloides) (първо наблюдение)

31.07.2013

На 27 май 2012 г. Дейвид Торнс (David Thorns) наблюдава и фотографира 1 птица на нос Калиакра.

Рифова чапла (Egretta gularis) (второ наблюдение)

30.05.2013

На 30 май 2013 г., между 8:00 и 9:00 ч., сред група хранещи се малки бели чапли в Атанасовско езеро (солници юг), Симеон Гигов, заедно с група чужди орнитолози наблюдават чапла, отличаваща се от малките бели, която идентифицират като възрастна рифова чапла. Впоследствие, същият ден, видът е видян и потвърден и от други орнитолози. Това е второ документирано наблюдение за страната.

Червеночело канарче (Serinus pusillus) (второ наблюдение)

14.05.2013

На 30 април 2013 г. Павел Симеонов наблюдава и фотографира един възрастна птица в брачно оперение в района на нос Калиакра. Птицата се хранела със семена на треви, заедно с един мъжки екз. елшова скатия (Carduelis spinus).

Жълтоклюно конопарче – (Linaria flavirostris)

05.04.2013

На 05 април 2013 г Павел Симеонов, заедно с Judith Heppelle и Jim Heppelle (Канада) наблюдават 1 екз Linaria flavirostris ssp. brevirostris да се храни самостоятелно в тревен биотоп край асфалтов път в района на с. Свети Никола, обл Добрич.

Трипръста чайка /Rissa tridactyla/, яз. Овчарица

30.12.2012

На 30 декември 2012 г. край яз. Овчарица Георги Герджиков наблюдава и фотографира 1 птица 1ва зима, която го допуска твърде близо. Това е първо документирано със снимков материал наблюдение на вида в България.    

Emberiza caesia (първо наблюдение)

25.04.2012

На 25 април 2012 г. Младен Василев, Янош Ола (Унгария) и 5-ма британски туристи наблюдават и фотографират  в продължние на около 5 мин. 1 мъжки екз. овесарка от вида Еmberiza caesia, в Източни Родопи, в района на с.Поточница, общ. Крумовград, обл Хасково. Птицата е забелязана да се храни по земята, в ниска тревиста растителност. Това е първо наблюдение на този вид в България.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341