Нови наблюдения

Трипръста чайка /Rissa tridactyla/, яз. Овчарица

30.12.2012

На 30 декември 2012 г. край яз. Овчарица Георги Герджиков наблюдава и фотографира 1 птица 1ва зима, която го допуска твърде близо. Това е първо документирано със снимков материал наблюдение на вида в България.    

Emberiza caesia (първо наблюдение)

25.04.2012

На 25 април 2012 г. Младен Василев, Янош Ола (Унгария) и 5-ма британски туристи наблюдават и фотографират  в продължние на около 5 мин. 1 мъжки екз. овесарка от вида Еmberiza caesia, в Източни Родопи, в района на с.Поточница, общ. Крумовград, обл Хасково. Птицата е забелязана да се храни по земята, в ниска тревиста растителност. Това е първо наблюдение на този вид в България.

Белобузи гъски (Branta leucopsis) в района на Бургаските езера

20.02.2012

Редкият вид за страната ни белобуза гъска беше наблюдаван и в района на Бургаските езера. На 17, 18 и 20 февруари 2012 г. Ивайло Димчев, Кирил Бедев, Димо Димчев, Антон Ковачев и Валентина Ангелова успяват да наблюдават и да заснемат три белобузи гъски ( Branta leucopsis ). През трите дни птиците се хранят в ниви със зимни житни посеви, заедно с около 15 000 големи белочели гъски ( A.albifrons ) и ок. 300 червеногуши гъски ( Br.ruficollis ).

Белобуза гъска (Branta leucopsis) в района на Шабла

03.02.2012

На 03.02.2012 г., между 15.30 и 17.00 ч, близо до с. Горун, общ. Шабла, в смесено ято от големи белочели и червеногуши гъски Димитър Георгиев  и Tony Pope наблюдават една белобуза гъска (Branta leucopsis). Впоследствие, до 15 февруари, птицата е наблюдавана почти ежедневно в нивите около гр. Шабла и с.Тюленово, в смесени ята от големи белочели и червеногуши гъски . Белобузата гъска е рядък зимен гост в нашата страна. Видът гнезди в Северна Европа и на остров Свалбард и зимува най-вече по крайбрежията на Шотландия, Ирландия и...

Buff-breasted Sandpiper Tringites subruficollis

21.09.2011

На 21 септември 2011 г. Tony Dissley (Великобритания), Димитър Георгиев и още шестима души - любители орнитолози от Великобритания наблюдават 1 екз да се храни заедно с група бойници и други дъждосвирцови птици  в ез.Мандра (западно от шосето Бургас - Созопол).

Charadrius mongolus (първо наблюдение)

28.08.2011

На 28 август 2011 г. Даниел Митев и Джеф Уелч (Великобритания) откриват и фотографират в Шабленска тузла (край гр. Шабла) 1 възрастен екз. от вида Charadrius mongolus . Птицата е наблюдавана в продължение на ок. 2-3 часа да се храни заедно с други дъждосвирци ( Ch. hiaticula, Ch. alexandrinus, C.ferruginea, C.alpina. C.minuta ). През следващите два дни птицата е наблюдавана тук и от други български орнитолози. Това е първо наблюдение на този вид на територията на България.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341