Нови наблюдения

Черна гъска (Branta bernicla)

04.01.2015

На 4 януари 2015 г. при с. Ливада, Бургаско, сред група от хранещи се големи белочели гъски (A.albifrons) Ралица Георгиева, Владимир Младенов и А. Давидов откриват 1 възрастна черна гъска (Branta bernicla). Това е 6то наблюдение на вида за страната.

Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius) (второ наблюдение)

24.12.2014

На 06 ноември 2014 г. около 16:00 ч в морето пред Шабленската тузла, община Шабла, Даниел Митев наблюдава и фотографира от около 20 м един плоскоклюн листоног в преходно оперение – от ювенилно към първо зимно оперение.  Птицата е наблюдавана около час и половина да се храни във водата, като на няколко пъти излита за кратко и отново каца. За първи път видът е установен у нас на 17.12.1965 – един възрастен женски екз. в Шабленското езеро от Стефан Дончев (Donchev, 1967)

Пустинна сврачка (Lanius isabellinus) (второ наблюдение)

06.10.2014

На 28 септември 2014 г. в 9:40 ч край Дуранкулашко езеро Даниел Митев наблюдава и фотографира 1 възрастен мъжки екз. в брачно оперение. Птицата се е придържала по единичните храсти сред пясъчните дюни от източната страна на езерото.

Ново наблюдение на белобузи гъски (Branta leucopsis) в Приморска Добруджа

15.02.2014

На 15 февруари 2014 г., преди обяд, двама финландци (Jorma Tenovuo и Outi Sarjakoski) и Димитър Георгиев наблюдават две белобузи гъски ( Branta leucopsis ) в смесено ято от около 10'000 червеногуши гъски и 8'000 големи белочели гъски, в житни посеви, северно от Дуранкулашко езеро.

Зеленикав певец (Phylloscopus trochiloides) (първо наблюдение)

31.07.2013

На 27 май 2012 г. Дейвид Торнс (David Thorns) наблюдава и фотографира 1 птица на нос Калиакра.

Рифова чапла (Egretta gularis) (второ наблюдение)

30.05.2013

На 30 май 2013 г., между 8:00 и 9:00 ч., сред група хранещи се малки бели чапли в Атанасовско езеро (солници юг), Симеон Гигов, заедно с група чужди орнитолози наблюдават чапла, отличаваща се от малките бели, която идентифицират като възрастна рифова чапла. Впоследствие, същият ден, видът е видян и потвърден и от други орнитолози. Това е второ документирано наблюдение за страната.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341