Нови наблюдения

Синьогушка (Luscinia svecica) (първо гнездене в България)

15.12.2017

По време на улов за опръстеняване на птици на станция Калимок, област Силистра, в периода между 24 юни и 22 юли 2017 г. бяха уловени 1 мъжки, 2 женски и 2 излетели от гнездо млади птици. До сега видът бе съобщаван само по време на миграция. Това е първо доказано гнездене на синьогушката в България.

Малка брезова скатия (Acanthis cabaret)

23.11.2017

На 23 ноември 2017 г. Константин Попов и Николай Андонов хващат един мъжки екз. малка брезова скатия в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (пето наблюдение)

13.11.2017

На 13 ноември 2017 г. Константин Попов хваща един женски екз. Emberiza leucocephalos в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Белогуша овесарка (Emberiza rustica)

14.10.2017

На 14 октомври 2017 г., преди обяд, Димитър Русев наблюдава за кратко и фотографира 1 възрастен мъжки екз. Emberiza rustica в местността Пода, южно от гр.Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (четвърто наблюдение)

14.10.2017

На 14 октомври 2017 г. Николай Андонов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Upcher's Warbler (Hippolais languida) (първо наблюдение)

07.06.2017

На 4 юни 2017 г., между 15.40 и 16.30 ч, Симеон Гигов, John Muddeman и група испански бърдуочъри наблюдават 1 екз. Hippolais languida в степите до с. Свети Никола, област Добрич. https://www.facebook.com/groups/233403746851904/permalink/684745858384355/

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341