Нови наблюдения

Снежна овесарка (Plectrophenax nivalis)

06.01.2019

На 06 януари 2019 г. Ивайло Райков наблюдава 1 мъжки екз. снежна овесарка в земеделски площи близо до с. Камен бряг, обл. Добрич.

Синьоопашка(Tarsiger cyanurus) (първо наблюдение)

31.10.2018

На 29 октовмри 2018 г. Chris Day наблюдава и фотографира 1 млад/женски екз. синьоопашка (Tarsiger cyanurus) в района на гр. Бяла, Варненска област.

Малка гургулица (Streptopelia senegalensis) (трето наблюдение)

03.07.2018

На 03 ‎юли ‎2018 ‎г., Радослав Молдовански наблюдава 1 екз. Streptopelia senegalensis в гр.Китен, южно българско Черноморие.

Кралчев певец / Pallas's Leaf Warbler (Phylloscopus proregulus) (пето наблюдение)

30.04.2018

На 28 април 2018 George and Paul Gay (Великобритания) наблюдават и фотографират 1 екз. кралчев певец (Phylloscopus proregulus) в района на нос Калиакра, северно българско Черноморие.

Северен гмуркач (Gavia immer) (първо наблюдение, доказано със снимков материал)

30.04.2018

На 07 април 2018 г. Живко Накев и Юлиян Попов наблюдават и фотографират 1 екз. северен гмуркач (Gavia immer) в зимно оперение, морето от запад на старата чат на град Поморие, южно българско Черноморие. Птицата се задържа там почти две седмици.

Hume’s Leaf Warbler (Phylloscopus humei) (първо наблюдение)

31.01.2018

На 31 януари 2018 г. Aidan Place (САЩ) наблюдава, фотографира и записва обаждането на 1 екз. Phylloscopus humei (Алтайски певец) по единичните дървета в двора на етнографския музей в старата част на гр. Пловдив. Птицата се задържа там до 7 февруари включително. https://www.xeno-canto.org/401452  https://www.xeno-canto.org/401453

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341