Нови наблюдения

Hume’s Leaf Warbler (Phylloscopus humei) (първо наблюдение)

31.01.2018

На 31 януари 2018 г. Aidan Place (САЩ) наблюдава, фотографира и записва обаждането на 1 екз. Phylloscopus humei (Алтайски певец) по единичните дървета в двора на етнографския музей в старата част на гр. Пловдив. Птицата се задържа там до 7 февруари включително. https://www.xeno-canto.org/401452  https://www.xeno-canto.org/401453

Синьогушка (Luscinia svecica) (първо гнездене в България)

15.12.2017

По време на улов за опръстеняване на птици на станция Калимок, област Силистра, в периода между 24 юни и 22 юли 2017 г. бяха уловени 1 мъжки, 2 женски и 2 излетели от гнездо млади птици. До сега видът бе съобщаван само по време на миграция. Това е първо доказано гнездене на синьогушката в България.

Малка брезова скатия (Acanthis cabaret)

23.11.2017

На 23 ноември 2017 г. Константин Попов и Николай Андонов хващат един мъжки екз. малка брезова скатия в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (пето наблюдение)

13.11.2017

На 13 ноември 2017 г. Константин Попов хваща един женски екз. Emberiza leucocephalos в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (четвърто наблюдение)

14.10.2017

На 14 октомври 2017 г. Николай Андонов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Белогуша овесарка (Emberiza rustica)

14.10.2017

На 14 октомври 2017 г., преди обяд, Димитър Русев наблюдава за кратко и фотографира 1 възрастен мъжки екз. Emberiza rustica в местността Пода, южно от гр.Бургас.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341