Нови наблюдения

Сибирско ливадарче (Saxicola maurus)

16.11.2020

На 15 ноември 2020 г. край с. Дуранкулак, обл. Добрич,  Павел Симеонов заснема женска птица от вида сибирско ливадарче ( Saxicola maurus ). Това е 10-то наблюдение на вида в България.

Алпийска скатия (Acanthis cabaret)

15.11.2020

На 14 ноември 2020 г. край Атанасовското езеро, обл. Бургас Константин Попов улавя и опръстенява една възрастна алпийска скатия. Това е 4-то наблюдение на вида в България.

Синьоопашка (Tarsiger cyanurus)

20.10.2020

На 20 октомври 2020 г. една възрастна синьоопашка ( Tarsiger cyanurus ) е била уловена и опръстенена край Дуранкулашкото езеро, обл. Добрич, по време на организирания опръстенителен лагер там от Петър Шурулинков, Андрей Ралев, Иваило Тонев, Яна Йорданова, Павел Симеонов, Стела-Теодора Трендафилова, Иван Иванов, Мирослава Попова и Борис Хотинов. Това е 2-ро документирано наблюдение в България от общо 3 за страната.

Жълтовежд певец (Phylloscopus inornatus)

06.10.2020

На 6 октомври 2020 г. един възрастен жълтовежд певец ( Phylloscopus inornatus ) е бил уловен и опръстенен край Дуранкулашкото езеро, обл. Добрич по време на организирания опръстенителен лагер там от   Константин Попов, Никола Александров, Павел Симеонов и Катрин Димитрова. Това е 5-о наблюдение на вида за България.  

Тъмен певец(Phylloscopus fuscatus)

05.10.2020

На 05 октомври 2020 г. (9:30 ч. сутринта) Катерина Димитрова, Павел Симеонов, Никола Александров и Patrick Bergkamp намират един тъмен певец, уловен във вертикална мрежа, заложена в горски биотоп, непосредствено до югоизточната част на Дуранкулашко езеро, обл. Добрич. Това е първо наблюдение на вида и е добре документирано със снимков материал.

Жълтовежд певец (Phylloscopus inornatus)

05.10.2020

  На 5 октомври 2020 г. два възрастни жълтовежди певци ( Phylloscopus inornatus ) са наблюдавани, а една от птиците и заснета от Янко Янков в полезащитен пояс край с. Горун , обл. Добрич. Това е 4-то наблюдение на вида за България.  

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341