Новини

Кралчев певец (Phylloscopus proregulus) (четвърто наблюдение)

26.10.2015

На 18 октомври 2015, край Дуранкулашко езеро, Павел Симеонов наблюдава и фотографира един възрастен екземпляр

Дългоопашат морелетник (Stercorarius longicaudus)

01.10.2015

На 08 септември 2013 г. около 11:45 ч. Людмила Атанасова (природолюбител и фотограф) успява да направи няколко снимки на млад дългоопашат морелетник на Жабешко езеро (2322 м н.в.) в Пирин. Това е първо документирано със снимков материал наблюдение на вида в България. Преди това са публикувани други 2 наблюдения: Първото е от 12.09.1987 г. - 1 птица в морето край Приморско (публикувано от Д.Нанкинов през 1997) Второто наблюдение е на Милко Димитров и Константин Няголов, на 1-ви август 1999 на Поморийско езеро (публикувано е в книгата за Мониторинг на Бургаските езера,...

Черна гъска (Branta bernicla)

04.01.2015

На 4 януари 2015 г. при с. Ливада, Бургаско, сред група от хранещи се големи белочели гъски (A.albifrons) Ралица Георгиева, Владимир Младенов и А. Давидов откриват 1 възрастна черна гъска (Branta bernicla). Това е 6то наблюдение на вида за страната.

Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius) (второ наблюдение)

24.12.2014

На 06 ноември 2014 г. около 16:00 ч в морето пред Шабленската тузла, община Шабла, Даниел Митев наблюдава и фотографира от около 20 м един плоскоклюн листоног в преходно оперение – от ювенилно към първо зимно оперение.  Птицата е наблюдавана около час и половина да се храни във водата, като на няколко пъти излита за кратко и отново каца. За първи път видът е установен у нас на 17.12.1965 – един възрастен женски екз. в Шабленското езеро от Стефан Дончев (Donchev, 1967)

Пустинна сврачка (Lanius isabellinus) (второ наблюдение)

06.10.2014

На 28 септември 2014 г. в 9:40 ч край Дуранкулашко езеро Даниел Митев наблюдава и фотографира 1 възрастен мъжки екз. в брачно оперение. Птицата се е придържала по единичните храсти сред пясъчните дюни от източната страна на езерото.

Ново наблюдение на белобузи гъски (Branta leucopsis) в Приморска Добруджа

15.02.2014

На 15 февруари 2014 г., преди обяд, двама финландци (Jorma Tenovuo и Outi Sarjakoski) и Димитър Георгиев наблюдават две белобузи гъски ( Branta leucopsis ) в смесено ято от около 10'000 червеногуши гъски и 8'000 големи белочели гъски, в житни посеви, северно от Дуранкулашко езеро.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341