Нови наблюдения

Шипокрила калугерица / Vanellus spinosus

28.04.2021

На 28 април 2021 г Владимир Младенов, Десислава Стефанова и Георги Петров наблюдават 1 възрастна шипокрила калугерица при стената на яз. Мандра, обл. Бургас. Това е едва 4-то документирано наблюдение за България от общо 10.

Белоопашата калугерица (Vanellus leucurus)

10.04.2021

На 09 и 10 април 2021 г. Павел Симеонов наблюдава и снима 1 възрастна белоопашата калугерица в скоро изорана нива, граничеща със северния край на Дуранкулашко езеро, обл. Добрич. Това е трето документирано наблюдение на вида от 8 приети за България.

Лапландска овесарка (Calcarius lapponicus)

29.01.2021

Шестото наблюдение на лапландска овесарка (възрастни мъжка и женска) бе напарвено и документирано от Кирил Бедев в ято от овесарки и чучулиги в местността Яйлата, с. Камен Бряг, област Добрич на 29 януари 2021. 

Трипръста чайка (Rissa tridactyla)

28.12.2020

На 22 ноември и по късно 23 декември 2020 г., най вероятно една и съща птица в 1-во зимно оперение е била наблюдавана в резерват Сребърна от Михаил Илиев, Йордан Куцаров и други любители орнитолози.

Сибирско ливадарче (Saxicola maurus)

26.11.2020

На 26 ноември 2020 край с. Тюленово, обл. Добрич,  Павел Симеонов заснема едно женско сибирско ливадарче ( Saxicola maurus ). Това е 11-то наблюдение на вида в България.

Алпийска скатия (Acanthis cabaret)

16.11.2020

На 15 ноември 2020 край Атанасовското езеро, обл. Бургас Константин Попов улавя и опръстенява една възрастна птица от вида алпийска скатия ( Acanthis cabaret ). Това е 5-то наблюдение на вида в България.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341