Новини

Жълтоклюн гмуркач /Gavia adamsii/ (първо наблюдение)

03.01.2017

На 23.12.2016 г. Атанас Грозданов с група от Клуб СКОРЕЦ към БФ на Софийски Университет наблюдават един млад екз. в първо зимно оперение на яз. Огняново, източно от гр. София. Наблюдението и видът са потвърдени на 24.12.2016 г. от Борис Николов (Природонаучен музей - София) и Атанас Грозданов (БФ на СУ).

Малка гургулица (Streptopelia senegalensis)

01.08.2016

На 27 март, 28 март и 01 април 2016 г. Крис Дей (Chris Day) наблюдава 1 възрастен екз., който посещава хранилката за птици, поставена в двора на къщата му в гр. Бяла, Варненска област, за около 10-15 мин. всеки път. На 2 април две възрастни птици посещават хранилката, отново за около 15 мин. От тогава насам птиците почти всеки ден идват да се хранят на хранилката, поединично или заедно. Това е първо документирано със снимков материал наблюдение на вида в България. Засега надделява мнениенто, че това са диви птици.

Рифова чапла (Egretta gularis)

06.06.2016

На 15 май 2016 г. Даниел Митев и Steve Grimwade наблюдават една птица в Атанасовско езеро. Впоследствие, до 27 май 2016, включително, птицата е наблюдавана от голям брой орнитолози на различни места в Атанасовско езеро.

Каспийска чайка (Larus cachinnans) - първо гнездене за страната

19.12.2015

През април и май 2014 и 2015 при улов на възрастни птици, гнездещи на покрива на сградата на Общинска администарция в гр. Русе, Страхил Пеев успя да докаже за първи път гнезденето на каспийската чайка (Larus cachinnans)  в България. Не е известно откога видът гнезди там.

Жълтоклюно конопарче (Linaria flavirostris)

07.12.2015

На 4 декември 2015 г. на нос Калиакра Павел Симеонов наблюдава и фотографира 1 жълтоклюно конопарче ( Linaria flavirostris ). Птицата каца за водопой на локва покрай шосето, в компания на едно мъжко европейско канарче ( Serinus serinus ) -  за около 2 мин., след което излита и каца на близък стоманен парапет за около 30 сек. и отлита в западна посока.

Пустинно каменарче (Oenanthe deserti) (второ наблюдение)

10.11.2015

По време на екскурзия във Врачански Балкан, на 31 октомври 2015 г. при с. Горно Озирово Борис Николов и Атанас Грозданов, заедно с група от над 20 природолюбители, наблюдават 1 мъжко пустинно каменарче ( Oenanthe deserti ). Това е второ наблюдение на вида в страната. Първото е от септември 2004 г., когато Петър Янков с група британски орнитолози наблюдават 1 мъжки екз. при с. Тюленово, на северното Черноморското крайбрежие. снимка: Атанас Грозданов

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341