Нови наблюдения

Черна гъска (Branta bernicla)

11.02.2008

На 11 февруари 2008 г. Тихомир Стефанов и Ивайло Иванов наблюдават 1 екз. черна гъска в житни посеви, северно от с. Дуранкулак, обл. Добрич, в смесено ято от големи белочели гъски (Anser albifrons) и червеногуши гъски (Branta ruficollis).

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (второ наблюдение)

10.03.2005

На 20 февруари 2005 г. Робърт Скот, Дик Нюел, Любомир Профиров и др. наблюдават един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на с Баня (Еменска планина), обл. Бургас.

Средиземноморска чайка (Larus audouinii Payr.) (първо наблюдение)

03.01.2005

На 24 юни 1996 г., около 17:30 - 18.00 ч. Павел Симеонов и група орнитолози от швейцарската организация Commission Nature Romande наблюдават една млада птица (второ лято) край морския бряг в местността „Яйлата” до с. Камен бряг, област Добрич. Птицата е наблюдавана в група от жълтокраки чайки (Larus michahellis) и каспийски чайки (Larus cachinnans), привлечени от хвърлени в морето парчета хляб.

Белоопашата калугерица / Vanellus leucurus (първо наблюдение)

05.05.1997

На 04 и 05 май 1997 г Иван Христов, Борис Николов и др. наблюдават 1 възрастна птица във влажните зони край с. Равно поле, обл. София

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341