Нови наблюдения

Белоопашата калугерица / Vanellus leucurus (първо наблюдение)

05.05.1997

На 04 и 05 май 1997 г Иван Христов, Борис Николов и др. наблюдават 1 възрастна птица във влажните зони край с. Равно поле, обл. София

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341