Новини

Синьогушка (Luscinia svecica) (първо гнездене в България)

15.12.2017

По време на улов за опръстеняване на птици на станция Калимок, област Силистра, в периода между 24 юни и 22 юли 2017 г. бяха уловени 1 мъжки, 2 женски и 2 излетели от гнездо млади птици. До сега видът бе съобщаван само по време на миграция. Това е първо доказано гнездене на синьогушката в България.

Белогуша овесарка (Emberiza rustica)

02.12.2017

На 14 октомври 2017 г., преди обяд, Димитър Русев наблюдава за кратко и фотографира 1 възрастен мъжки екз. Emberiza rustica в местността Пода, южно от гр.Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (четвърто наблюдение)

02.12.2017

На 14 октомври 2017 г. Николай Андонов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

Upcher's Warbler (Hippolais languida) (първо наблюдение)

07.06.2017

На 4 юни 2017 г., между 15.40 и 16.30 ч, Симеон Гигов, John Muddeman и група испански бърдуочъри наблюдават 1 екз. Hippolais languida в степите до с. Свети Никола, област Добрич. https://www.facebook.com/groups/233403746851904/permalink/684745858384355/

Малка овесарка (Emberiza pusilla)

17.04.2017

На 12 април 2017 г. Ралица Георгиева, Владимир Младенов и Audun Brekke наблюдават един възрастен мъжки екз. в района на гр.Ахтопол, обл. Бургас.

Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (трето наблюдение)

10.02.2017

На 06 февруари 2017 г. Людмил Стоянов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на гр. Костинброд, обл. София.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341