Трипръста чайка (Rissa tridactyla)
20.03.2020

На 20 март 2020 г. в акваториалните води на Черно море при н. Калиакра  Димитър Попов заснема две птици – 1 млада и 1 втора година - от вида трипръста чайка (Rissa tridactyla).

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341