Emberiza caesia (първо наблюдение)
25.04.2012

Emberiza caesia, 25 April 2012, Potochnitsa, Eastern Rhodope Mnts, photo: János Oláh

На 25 април 2012 г. Младен Василев, Янош Ола (Унгария) и 5-ма британски туристи наблюдават и фотографират  в продължние на около 5 мин. 1 мъжки екз. овесарка от вида Еmberiza caesia, в Източни Родопи, в района на с.Поточница, общ. Крумовград, обл Хасково. Птицата е забелязана да се храни по земята, в ниска тревиста растителност.

Това е първо наблюдение на този вид в България.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341