Trumpeter Finch (Bucanetes githagineus) (второ наблюдение)
14.05.2020

Bucanetes githagineus, 14 May 2020, photo Dimiter Georgiev

На 14 най 2020 г, Димитър Георгиев, между 18.50 и 20.00 наблюдава един мъжки екз. Bucanetes githagineus в района на н.Шабла, северно Българско Черноморие.
Птицата се храни в тревистата степна растителност около морския бряг и при безпокойство отлита до крайбрежните скали.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341