Северен гмуркач (Gavia immer) (първо наблюдение, доказано със снимков материал)
30.04.2018

Gavia immer и Gavia arctica, 7 април 2018, сн. Юлиан Попов

На 07 април 2018 г. Живко Накев и Юлиян Попов наблюдават и фотографират 1 екз. северен гмуркач (Gavia immer) в зимно оперение, морето от запад на старата чат на град Поморие, южно българско Черноморие. Птицата се задържа там почти две седмици.

Снимки:

Gavia immer и Gavia arctica, 7 април 2018, сн. Живко Накев
Gavia immer, 7 април 2018, сн. Живко Накев

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341