Синьогушка (Luscinia svecica) (първо гнездене в България)
15.12.2017

По време на улов за опръстеняване на птици на станция Калимок, област Силистра, в периода между 24 юни и 22 юли 2017 г. бяха уловени 1 мъжки, 2 женски и 2 излетели от гнездо млади птици. До сега видът бе съобщаван само по време на миграция. Това е първо доказано гнездене на синьогушката в България.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341