Рифова чапла (Egretta gularis) (второ наблюдение)
30.05.2013

сн. Младен Василев

На 30 май 2013 г., между 8:00 и 9:00 ч., сред група хранещи се малки бели чапли в Атанасовско езеро (солници юг), Симеон Гигов, заедно с група чужди орнитолози наблюдават чапла, отличаваща се от малките бели, която идентифицират като възрастна рифова чапла. Впоследствие, същият ден, видът е видян и потвърден и от други орнитолози. Това е второ документирано наблюдение за страната.

Снимки:

сн. Симеон Гигов

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341