Малка овесарка (Emberiza pusilla)
17.04.2017

Emberiza pusilla, 12 април 2017, Ахтопол, обл. Бургас

На 12 април 2017 г. Ралица Георгиева, Владимир Младенов и Audun Brekke наблюдават един възрастен мъжки екз. в района на гр.Ахтопол, обл. Бургас.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341