Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (четвърто наблюдение)
02.12.2017

Emberiza leucocephalos, 14 октомври 2017, сн. Николай Андонов

На 14 октомври 2017 г. Николай Андонов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на Атанасовско езеро край гр.Бургас.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341