Средиземноморска чайка (Larus audouinii Payr.) (първо наблюдение)
03.01.2005

фото: Павел Симеонов

На 24 юни 1996 г., около 17:30 - 18.00 ч. Павел Симеонов и група орнитолози от швейцарската организация Commission Nature Romande наблюдават една млада птица (второ лято) край морския бряг в местността „Яйлата” до с. Камен бряг, област Добрич. Птицата е наблюдавана в група от жълтокраки чайки (Larus michahellis) и каспийски чайки (Larus cachinnans), привлечени от хвърлени в морето парчета хляб.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341