Трипръста чайка /Rissa tridactyla/, яз. Овчарица
30.12.2012

сн. Георги Герджиков

На 30 декември 2012 г. край яз. Овчарица Георги Герджиков наблюдава и фотографира 1 птица 1ва зима, която го допуска твърде близо.

Това е първо документирано със снимков материал наблюдение на вида в България.

 

 

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341