Червеночело канарче (Serinus pusillus) (второ наблюдение)
14.05.2013

На 30 април 2013 г. Павел Симеонов наблюдава и фотографира един възрастна птица в брачно оперение в района на нос Калиакра. Птицата се хранела със семена на треви, заедно с един мъжки екз. елшова скатия (Carduelis spinus).

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341