Изпрати материал

Всеки, който желае да внесе за разглеждане в Комитета свое наблюдение за рядък или необичаен вид, е необходимо да попълни и внесе стандартен формуляр за наблюдениекойто заедно с другата доказателствена документация (снимки, рисунки, видео и др.) се изпращат по пощата или по електронен път на адресите ни за контакти.

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341