Основна информация

През 2009 г. Българският национален комитет по редките видове птици (BUNARCO) публикува първия "Списък на птиците, установени в България"

Предлаганият списък съдържа научните, българските и английските имена на птиците, установени в България. Направен е критичен преглед на всички видове, наблюдавани на територията на страната в периода 1880 г. – 31 декември 2008 г.

Националният списък включва 409 вида, установени със сигурност у нас: категория А – 406, категория В – 2 и категория С – 1 вид. Допълнително, като възможно избягали от колекции (категория D), са включени 2 и в категория Е, избягали от колекции – 6 вида. Видовете от категориите D и Е не се включват в националния списък на птиците. Поради различни причини не са приети и не се включват в списъка 27 вида, съобщавани за страната.

Представена е информация за съвременния статус на всеки вид. От 1880 г. досега, от категориите А-С в страната са установени като гнездящи 266 вида, но само 240 съставляват съвременната гнездова орнитофауна; 20 са нередовно гнездящите, а за 6 редовно мътили в миналото видове, гнездене след 1990 г. не е установено. В това отношение информацията за други 5 вида не е достатъчно надеждна. Редовните извънгнездови посетители или транзитни мигранти са 72 вида. Случайните посетители (вагранти) са също 72 вида. Използвана е съвременната систематика на групата и последните промени в правописа на някои латински имена.

Цялата публикация можете да изтеглите от тук

 

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341