Доклади

Доклад 1 - за първите 10 наблюдения на всички редки видове птици в България към 31 декември 2019 г. и за първо установено гнездене в България на някои от редките видове.

 

 

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341