Български национален комитет по редките видове птици (BUNARCO)


е самостоятелен орган, създаден и функциониращ според целите и международно приетите правила на Обединението на европейските комисии по редките видове птици (Association of European Records and Rarities Committees, AERC) http://www.aerc.eu. Комитетът не се отличава по целта, принципите и правилата на работа от никой от останалите национални комитети по редките видове в европейските страни. Той е правоприемник на Комисията по редките видове, създадена на Учредителното събрание на Българското дружество за защита на птиците на 3 юни 1988 г. До 1994 г. тази комисия изпълни редица задачи, отнасящи се до приобщаването на България към дейността на AERC. На 7 декември 1995 г. всички изявени български орнитолози са поканени за сформиране на отделен и независим комитет по редките видове, като повечето от професионалните орнитолози и най-изявените любители се отзовават на поканата. На срещата се взема решение за създаване на Български национален комитет по редките видове птици (BUNARCO) и е избран неговия състав с председател доц., д-р Божидар Иванов. При изграждането и функционирането на комитета се прилагат принципите, общоприети в останалите европейски страни с подобни структури. Създаването на Българския национален комитет по редките видове птици е обявено от Асоциацията на европейските комитети по редките видове птици през октомври 1996 г., с което той добива легитимност.
Целта на BUNARCO e да обезпечи попадането в научната литература само на сигурни и научно достоверни данни като следи, документира и оценява всички наблюдения, отнасящи се до:
- появяване на нов, рядък или необикновен за фауната на България вид птица на територията на страната
- установяване на първо за страната гнездене на даден вид
- появяването на вид птица, далеч от неговия основен ареал
- появяване на видове в извън обичайните за страната срокове и местообитания.

BUNARCO периодично обновява националния списък на видовете птици, а така също изготвя доклади за приетите или отхвърлени наблюдения.

Новини

Виж повече
Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius) (трето наблюдение)

Плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius) (трето наблюдение)

На 13 ноември 2019 г., Павел Симеонов наблюдава за кратко и фотографира 1 млад екз. плоскоклюн листоног (Phalaropus fulicarius) в морето пред Дуранкулашко езеро, северно българско Черноморие. Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE...